• Weź udział w nowym projekcie stażowym...
    Weź udział w nowym projekcie stażowym...

    Projekt obejmuje wysokiej jakości staże zawodowe dla 108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na opracowanie programów stażu
W związku z realizacją projektu „Dobry staż i pracę masz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na opracowanie programu stażu w zawodach: technik spedytor, technik mechanik, technik informatyk, technik budownictwa, żywienia i usług gastronomicznych.

Ogłoszenie - pobierz
Formularz - pobierz


Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na pełnienie funkcji animatora staży
W związku z realizacją projektu „Dobry staż i pracę masz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na pełnienie funkcji animatora staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz pełnienie funkcji animatora staży zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie

Ogłoszenie - pobierz
Formularz - pobierz


Prośba o oszacowanie wartości zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń finansowych
W związku z realizacją projektu „Dobry staż i pracę masz” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020 proszę o oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu

Ogłoszenie - pobierz
Formularz - pobierz